back to home dude

99 Balls Evo

99 Balls Evo

99 Balls Evo Hakk?nda

99 Balls Evo harika bir beceri oyunu! E?er bilardo robotlar taraf?ndan geli?tirilmi? olsayd? aynen b?yle bir oyun olurdu. Topu numaraland?r?lm?? karelerin üstüne g?nderin ve onlar? teker teker yok edin. Bütün alan? temizleyebilecek misiniz?