back to home dude

Color Bump

Color Bump

Color Bump Hakk?nda

Color Bump, topunuzu biti? ?izgisine do?ru yuvarlaman?z gereken harika bir 3D oyun. Yol engellerle doludur, ancak topunuzun rengine uygun olanlar? bir kenara itebilirsiniz. Di?er tüm engellerden ka??nmal?s?n?z, ?ünkü yanl?? nesnelere dokunursan?z patlayabilir. ?lerledik?e, oyun da iyi bir an? ister. Nesneler ani ve ?ng?rülemeyen ?ekilde hareket etmeye ba?layacakt?r. Yolu bulabilene kadar tekrar denemelisiniz (genellikle yeni bir renk ?emas?yla). Her engelin en son denedi?inizde hangi y?nde hareket etti?ini hat?rlamaya ?al???n.