back to home dude

Goldstrike

Goldstrike

Goldstrike Hakk?nda

Baltan? ayn? renkten olu?an iki ve daha fazla küpe do?ru f?rlat ve onlar? yok et. Küplerin tüm alan? doldurmalar?na izin verme.