back to home dude

Goodgame Big Farm

Goodgame Big Farm

Goodgame Big Farm Hakk?nda

George Amca ?iftli?ini sana b?rakt?, fakat maalesef bu ?iftlik pekde iyi durumda de?il. Ve fakat iyi kalpli kom?ular?n, ailen ve arkada?lar?n?n yard?mlar? ile bu ?iftli?in tekrar eski günlerindeki gibi olmas?n? sa?layabilirsin. Do?ru tohumlar? ek, mahsüllerini bi? ve onlar? i?le! Hayvanlar?na da iyi bak ve ?iftlikte senin ile birlikte ?al??an insanlar?n rahatlar?n? da dü?ün biraz. Bu ?ekilde bu ?iftli?i ne?e ile i?letebilirsiniz.