back to home dude

Goodgame Empire

Goodgame Empire

Goodgame Empire Hakk?nda

Kendi kaleni in?aa et, gü?lü askerinle dü?manlar?na kar?? sava?! Dü?manlar?n? ez, ülkeyi fethet ve bu gü?lü zenginli?in sultan? ol!