back to home dude

Mahjong Cook

Mahjong Cook

Mahjong Cook Hakk?nda

Mahjong Cook oyununda bütün mutfak gere?leri aras?nda birbirinin ayn? iki ?ekilden en az bir kenar? bo? olan ?ekilleri birbirileri ile i?le?tirmeye ?al??. Tüm mutfak aletlerini iyice tara.