back to home dude

Miami Crime Simulator 3D

Miami Crime Simulator 3D

Miami Crime Simulator 3D Hakk?nda

Bu ü?üncü ?ah?s ni?anc? aksiyon oyununda, Miami ve Vegas ?ehrini su?tan uzakla?t?rmak olan polis adam? olarak oynuyorsunuz. Diledi?iniz arac? ?alabilirsiniz - otomatik, araba, tank, helikopter, jet paketi. Oyun tamamen a??k dünya ortam? i?eriyor. Ayr?ca, bir ma?azada g?revleri tamamlaman?za ve ?ehri bir aziz polisi gibi tüm günahkarlardan kurtarmaya yard?mc? olmak i?in bir?ok ?ey sat?n alabilirsiniz. Mafya sava??, h?rs?zl?k, ??lg?n trafik, su?lu suikast??lar vb. Gibi ?eylerle kar?? kar??ya kalacaks?n?z.