back to home dude

Shakes & Fidget: The Game

Shakes & Fidget: The Game

Shakes & Fidget: The Game Hakk?nda

Shakes & Fidget dünyas?na gir ve maceraya ba?la! Heyecanl? misyonlarla para kazan ve en iyi silahlar? topla. Bunlarla k?tü niyetli canavarlara kar?? sava?. Sen dünyan?n en büyük ??valyesi olabilecekmisin?