back to home dude

Sudoku Classic 2

Sudoku Classic 2

Sudoku Classic 2 Hakk?nda

Dünyan?n en sevilen oyunlar?ndan biri olan Sudoku'nun yepyeni bir versiyonu ekranlar?n?zda! !den 9'a kadar rakamlar? karelerin i?ine yerle?tirin ve sak?n hata yapmay?n. Unutmay?n ayn? rakamlar sa?a??dan yukar?, soldan sa?a da hatas?z bi?imde dizilmi? olmal?. E?er sonuna kadar hatas?z bi?imde ilerlerseniz kutular?n hepsini doldurmu? olursunuz. Bu sudokuyu ??zmek ne kadar zaman?n?z? alacak?